Công ty toyota Bắc Ninh, đại diện bán hàng ĐỨC Minh toyota-0947480688.địa chỉ đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh